Produkty i narzędzia do aplikacji

Produkty systemowe do aplikacji powłok i wyrobów Tiserec. Zaprawy spoinujące do wykonywania bonii pomiędzy powłokami oraz wykańczania narożników i brzegów. Lakierobejce do barwienia powłok. Kleje do aplikacji produktów Tiserec, grunty zabezpieczające i wyrównujące. Podstawowe składniki systemu tiserec. 

Aktywne filtry